Menu

Stokta Var

Semantik Analizler Işığında Kur’an’da Diriliş Gerçeği – Dr. İskender Şahin

 22,00  16,50
Açıklama

Diriliş konusu, fert ve toplum için son derece önemli olan pek çok sorunun çözümüyle yakından ilişkilidir. Dolayısıyla geniş bir işlev alanına sahip olan konu, toplumun ve ferdin sahip olduğu değerlerin niteliklerini değiştirebilecek ve onlara yön verebilecek bir özelliğe sahip olduğu için insanlık tarihi boyunca üzerinde düşünülen, konuşulan, hakkında çeşitli teoriler üretilen önemli bir mevzuu olmuştur.

Bu çalışma Kur’ân’ın, meydana gelmesinin “hakk” olduğunu ısrarla vurguladığı diriliş mevzuunu Kur’ân temelinde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan diriliş konusu âhiret ahvali bağlamında değil fakat daha ziyade “meydana gelecek bir olay” ve “kabul edilmesi gereken bir akide” olmak üzere çift yönlü olarak değerlendirilmiştir. Bu yönüyle çalışmanın, yukarıda değinmiş olduğumuz eksikliğin giderilmesinde müspet yönde katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Yayınladığımız bu çalışma, Kur’an’ın diriliş konusunu tefsir odaklı olarak etraflıca ele alıp incelemektedir. Bu yönüyle eserimizin, bu sahadaki boşluğu önemli ölçüde dolduracağı ve konuyla ilgili yapılacak çalışmalara müspet yönde katkılar sağlayacağı kanaatindeyiz